Miljöpolicy
Vi ska tillsammans med våra medarbetare arbeta aktivt med kvalitets- och miljöfrågor för att minska företagets miljöpåverkan

Träningsspecialisten ska därför:
:: Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
:: Ställa krav på myndigheter och organisationer,
:: Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöaspekten hos alla anställda.
:: Spara energi genom att öka användningen av datorer för att minska pappersanvändadet samt använda lågenergilampor i belysningsarmaturer där detta är möjligt.
:: Ständigt ha en pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder med leverantörer.
:: Beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från bränslen till kopieringspapper.

Avfallshantering
Träningsspecialisten strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. Sortering av avfall sker enligt gällande rekommendationer. Miljöfarligt avfall sorteras separat och transporteras till godkänd mottagare.

 

Kuskvägen 10
Box 499
191 24 Sollentuna
info@traningsspecialisten.se
08-723 15 42 (Vard. 9-17)

BUTIKER & ÖPPETTIDER
________________________________________________________

HAMMARBY ALLÉ 60
Må - Fre 10-18
Lör 11-16
Sön Stängt
Hitta hit >>

KUSKVÄGEN 10, SOLLENTUNA
Må - Fre 9-17
Lör - Sön Stängt
Hitta hit >>

TJÄNSTER
________________________________________________________

Hyra
Reparationer
Serviceavtal
Installation
 Offertförfrågan

KUNDSERVICE
________________________________________________________

Samlade villkor
Frakt och leverans
Skötselråd