Priser och Betalning
Alla priser är angivna i svenska kronor inkl. moms om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar p.g.a. omständigheter som vi ej råder över, t.ex. ändrad moms, stora förändringar i valutaläget eller på inköpspriserna.

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förefaller till betalning inom tio (10) dagar från fakturadatum. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förefaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

Leveransvillkor
Alla priser gäller fritt vårt lager. Om inget annat anges levereras varorna med Schenker.

Transportskador anmäls omedelbart till transportföretaget.

Vi ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än vad som avtalats.

Outlöst paket
För ej utlösta försändelser är vi tvungna att debitera 395kr för frakt och uppkomna omkostnader.

Returer
Returer ska göras inom 14 dagar efter mottagandet. Varor som sänds i retur får ej skickas mot postförskott. Returfrakt bekostas av avsändaren om inget annat är avtalat. 

Returadress Brev/Postpaket:
Träningsspecialisten 
Box 499
19124 Sollentuna

Returadress Företagspaket:
Träningsspecialisten 
Kuskvägen 10
19162 Sollentuna

Garantier
Vi lämnar minst 12 månaders garanti enligt konsumentköplagen. Garantin omfattar ej förslitningsdetaljer eller felaktigt handhavande.

Utlandsorder
Beställningar till Norge, Danmark och Finland skickas endast mot förskottsbetalning. Minsta beställning till utland är 3000 SEK. Vi kan ej skicka kosttillskott till Norge.

 

Kuskvägen 10
Box 499
191 24 Sollentuna
info@traningsspecialisten.se
08-723 15 42 (Vard. 9-17)

BUTIKER & ÖPPETTIDER
________________________________________________________

HAMMARBY ALLÉ 60
Må - Fre 10-18
Lör 11-16
Sön Stängt
Hitta hit >>

KUSKVÄGEN 10, SOLLENTUNA
Må - Fre 9-17
Lör - Sön Stängt
Hitta hit >>

TJÄNSTER
________________________________________________________

Hyra
Reparationer
Serviceavtal
Installation
 Offertförfrågan

KUNDSERVICE
________________________________________________________

Samlade villkor
Frakt och leverans
Skötselråd